Dịch vụ DNS miễn phí của Cloudflare tăng tốc trình duyệt và bảo vệ quyền riêng tư

Cloudflare mới cho ra mắt sản phẩm tiêu dùng đầu tiên đó là công cụ phân giải địa chỉ DNS ( Domain Nam System )
Cloudflare mới cho ra mắt sản phẩm tiêu dùng đầu tiên đó là công cụ phân giải địa chỉ DNS ( Domain Nam System ) sẽ hỗ trợ bảo vệ quyền riêng tư của những giao dịch web và tăng tốc độ trên mạng .
Dịch vụ DNS là những hệ thống  thường do những IPS cung cấp để chuyển tên thông thường của những trang web thành địa chỉ IP thực sự nên người dùng  không cần phải nhớ số địa chỉ của các trang web .
Thường thì người dùng hay kết nối với máy chủ DNS của nhà cung cấp dịch vụ Internet (IPS) nhưng hay bị chậm và không tin cậy . Những IPS có thể dùng nó để biết được tất cả những trang web mà người dùng đã truy cập . Cloudflare cho ra mắt công cụ 1.1.1.1 , bạn có thể kết nối tới DNS mà công ty  này tuyên bố “ Internet nhanh hơn vafbaor vệ quyền riêng tư”.
Cloudflare nói rằng sẽ không ghi mọi địa chỉ trên đĩa và sẽ xóa toàn bộ lịch sử trong 24 giờ và hứa hẹn không bán dữ liệu người dùng hoặc dùng cho mục đích quảng cáo .
DNSPerf đã xếp hạng dịch vụ DNS của Cloudflare nhanh nhất thế giới với tốc độ truy vấn 14.01ms , của OpenDNS là 20ms và 8.8.8.8 của Google là 30ms .
Bạn có thể thử theo hướng dẫn tại đây .