Chrome ngốn nhiều RAM để chống lại Spectre

Chrome đang bị thiệt hại trong cuộc chiến chống lại những lỗi Meltdown và Spectre của bộ vi xử lí Intel .
Chrome đang bị thiệt hại trong cuộc chiến chống lại những lỗi Meltdown và Spectre của bộ vi xử lí  Intel .
Chrome 67 kích hoạt tính năng “Sire Isolation” để bảo vệ người dùng trước những lỗ hổng an ninh Spectre nhưng trình duyệt  này lại sử dụng nhiều bộ nhớ hơn từ 10 tới 13% . Google cho biết tính năng này đã khiến cho Chrome cần quá trình tái tạo nhiều hơn và cũng làm giảm hiệu suất làm việc .