Chrome 9.0.597.47 Beta cho Windows hỗ trợ Flash Player trong Sandbox

Google lại vừa mới cho ra mắt bản Chrome Beta mới cho những người dùng Windows ,

tích hợp sẵn Flash Player , hỗ trợ tăng tốc một số thành phần và WebGL chạy trong môi trường Sandbox cho Windows Vista và Windows 7 không  phải cho Windows XP .

Chrome 9.0.597.47 Beta được tải về từ đây .

 

\"\"