Chrome 68 có tính năng mới để giảm mức độ sử dụng RAM

Tuần trước Google đã phát hành bản Chrome 68 và trong đó có một tính năng mà họ không mô tả chỉ tiết trong thông báo đầu tiên đó là “Page Lifecycle API” .
Tuần trước Google đã phát hành bản Chrome 68 và trong đó có một tính năng mà họ không  mô tả chỉ tiết trong thông báo đầu tiên đó là “Page Lifecycle API” .
Trong một báo cáo phân tích về tính năng này , Google đã giải thích “Page Lifecycle API” có thể hỗ trợ cho Chrome 68 giảm việc sử dụng RAM , nhất là khi mở nhiều Tab cùng một lúc và tương tự như cách đã thực hiện trên điện thoại thông minh .
Kỹ thuật mới cho phép Chrome treo những trang Web đang chạy nền để giảm việc sử dụng RAM và CPU . “Page Lifecycle API” nhắm tới những thiết bị điện năng thấp và rất cần những nhà phát triển hỗ trợ cho nó .
Chrome 68 cũng có những cải tiến an ninh mới , tất cả các trang HTTP sẽ bị đánh dấu là không an toàn ở chế độ ngầm định .