Chrome 55 đã có HTML5 ở chế độ ngầm định , dùng RAM ít hơn nhiều

Google chính thức bỏ rơi Flash để chuyển sang HTML5 ,

đó là công nghệ mới siêu đẳng an ninh tốt hơn , giảm điện năng tiêu hao , thời gian tải trang nhanh hơn .

Chrome 55 đã chuyển sang kênh Stable cho Windows , Mac và Linux . Với những trang web chỉ dùng Flash người dùng sẽ được nhắc cho phép chạy nó lần đầu tiên khi bạn truy cập , ngoại trừ những trang web lớn dùng Flash như YouTube.com, Facebook.com, Yahoo.com, VK.com, Live.com, Yandex.ru, OK.ru, Twitch.tv, Amazon.com và Mail.ru.

Chrome 55 cũng giảm đáng kể việc dùng  RAM lên tới 50% nhờ vào việc dùng bản cập nhật JavaScript V8 mới . Thường thì Chrome bao giờ cũng bị tiếng xấu dùng quá nhiều RAM và bây giờ mới được khắc phục trong bản trình duyệt  mới này .