Chrome 13.0.782.107 chạy ổn định với tính năng Instant Pages

Google mới đưa ra phiên bản Chrome mới chạy ổn định với số hiệu 13.0.782.107

hỗ trợ tính năng Instant Page , tải trước những trang web trong kết quả tìm kiếm mà đã được giới thiệu hồi tháng Sáu .

Bên cạnh Instant Page , Chrome 13.0.782.107 có tính xem trước bản in chỉ hỗ trợ cho Windows và Mac mà chưa có với Linux , Omnibox thông minh hơn để dễ dàng truy cập tới những trang trước kia , sửa những lỗi .

Bạn có thể tải Chrome 13.0.782.107 ( Windows, Mac OS hoặc Linux) tại trang google.com/chrome .