Adblock Plus đang bán quảng cáo

Adblock Plus là phần mềm chặn quảng cáo thông dụng nhất thế giới .

Nhưng 100 triệu người dùng ứng dụng này sẽ sớm thấy xuất hiện những quảng cáo trên màn hình của mình sau khi công ty  này phát hành dịch vụ mà sẽ cho phép những quảng cáo “chấp nhận được” vượt qua công nghệ chặn này .

Theo Wall Street Journal , công ty  mẹ của Adblock Plus là Eyeo đã kết hợp với công ty  ComboTag để tạo ra “chợ” quảng cáo mà ở đó những trang web có thể chọn những quảng cáo “ được chấp thuận trước” cho trang của mình .Những người dùng  Adblock Plus khi truy cập tới những trang web này sẽ thấy những quảng cáo . Google và AppNexus sẽ hỗ trợ bán không gian quảng cáo từ nền tảng  mới .

Những quảng cáo “được chấp nhận” trong Adblock Plus đã có từ 5 năm nay . Nhiều doanh nghiệp đã đăng kí bao gồm Amazon , Google và Microsoft .. được yêu cầu trả phí để được đưa vào trong “danh sách trắng” . “Chợ” quảng cáo mới được mở rộng từ chương trình trên để dễ dàng hơn cho những nhà phát hành nội dung được đưa vào trong “danh sách trắng” và tăng số lượng quảng cáo “chấp nhận được” .

The Verge cho biết 80% doanh thu từ “chợ “quảng cáo này sẽ tới tay những nhà phát hành nội dung và Adblock Plus giữ lại 6% doanh thu .

Như vậy chương trình mới của Adblock Plus bắt đầu thì không phải mọi trang quảng cáo đều bị chặn và chỉ cho phép những quảng cáo ít khó chịu được hiển thị . Tuy nhiên Eyeo được chia xẻ doanh thu từ những quảng cáo này nên số lượng những trang web trong “danh sách trắng” sẽ tăng lên và có thể khiến cho người dùng sẽ không hài lòng về công cụ này .