Đã có bản FireFox 8 Beta thử nghiệm , tìm kiếm trong Twitter …

Mới chính thức đưa ra bản FireFox 7 nhưng Mozilla đã ngay lập tức công bố bản FireFox 8 Beta

với những tính năng mới như khả năng chọn Twitter để time kiếm ngầm định .

FireFox 8 Beta bao gồm những tính năng mới như :

- Hoàn trả lại những Tab theo yêu cầu : người dùng  có thể chọn để tải những tab chỉ khi được chọn kết quả là thời gian khởi động sẽ nhanh hơn khi nhiều cửa sổ tab đang được khôi phục .

- Nâng cao khả năng quản lí Add-On .

- Hỗ trợ nhiều tính năng và đặc điểm của HTML5

- ….

Bản FireFox 8 Beta đã sẵn sàng tại đây cho Windows , Mac OS và Linux .