20 triệu người dùng Chrome bị nhiễm mã độc công cụ chặn quảng cáo giá mạo

AdGuard Rearch tiết lộ khoảng 20 triệu người dùng Chrome đã bị lừa để tải về và cài đặt công cụ chặn quảng cáo giả mạo .
AdGuard Rearch tiết lộ khoảng 20 triệu người dùng Chrome đã bị lừa để tải về và cài đặt công cụ chặn quảng cáo giả mạo .
Công cụ này giống như bản hợp pháp nhưng tin tặc đã nhúng mã độc vào đó rồi sau đó đổi tên . Chúng có tên tương tự như kiểu “Adblock Plus Premium” và “Adguard Hardline” để có thứ hạng cao trong công cụ tìm kiếm để đánh lừa người dùng nghĩ rằng họ đang cài đặt bản hợp lệ .
AdGuard đã phát hiện ra 05 extension giả mạo và extension ít nhất đã có hơn 30.000 lượt tải về và nhiều nhất có hơn 10 triệu lượt tải về . Tổng hợp cả 5 extension giả mạo này đã có hơn 20 trình duyệt  bị nhiễm mã độc .
AdGuard cho biết mã độc này thu thập và gửi thông tin lịch sử trình duyệt  và những thông tin cá nhân khác tới một máy chủ . Máy chủ sau đó gửi những mệnh lệnh bên trong hình ảnh lạ kì và có vẻ như vô tội . Trình duyệt  sau đó thực hiện kịch bản có sẵn trong những bức hình này .