Vô hiệu hóa tính năng xem trước Tab của Microsoft Edge

Từ bản Windows 10 November Update ( Build 1511 ) , Microsoft đã giới thiệu tính năng xem trước Tab cho Microsoft Edge .

Nó cho bạn xem trước nội dung của Tab khi di chuyển con trỏ chuột tới Tab đó .

Tính năng xem trước Tab trong Edge rất có ích cho hầu hết người dùng để họ có thể biết trước để chuyển sang Tab này . Tuy nhiên có một số người lại không thích tính năng nay vì những lí do riêng .

Không có cách nào để vô hiệu hóa tính năng xem trước tab trong mục thiết lập của Microsoft Edge và bạn phải thay đổi theo cách thủ công trong Registry .

Bấm Start , gõ Regedit , bấm phím Enter để vào Registry Editor .

Bạn tìm theo đường dẫn

HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Classes\\ Local Settings\\Software\\Microsoft\\ Windows\\CurrentVersion\\ AppContainer\\Storage\\ microsoft.microsoftedge_8wekyb3d8bbwe\\MicrosoftEdge \\TabbedBrowsing

 

\"\"

 

Bên phân tay phải , bấm chuột phải chọn New >  DWORD 32-bit Value , đặt tên TabPeekEnabled

 

\"\"

 

Thiết lập giá trị của TabPeekEnabled bằng 0

 

\"\"