Tìm kiếm theo kiểu file và ngày thay đổi trong Google Drive

Google mới đưa thêm những tính năng tìm kiếm trong Google Drive tạo điều kiện cho người dùng dễ dàng tìm kiếm file cần thiết .

 

Tính năng tìm kiếm mới được tích hợp trên thanh tìm kiếm . Khi bấm vào thanh này sẽ xuất hiện danh sách kiểu file mà bạn có thể tìm kiếm như PDF , hình ảnh , video , kiểu bản tính điện tử , xử lí văn bản

 

\"\"

 

Bấm More search tools bên dưới bạn sẽ thấy nhiều lựa chọn tìm kiếm hơn như theo tên , theo thay đổi thời gian …

 

\"\"