Tiêu đề thư ( Subject ) của Microsoft Outlook không hiển thị đúng tiếng Việt

Khi bạn gửi một bức thư cho người nhận bằng Microsoft Outlook với tiêu đề thư ( Subject ) bằng tiếng Việt

và nhận được thông tin phản hồi là tiêu đề họ nhận được không hiển thị đúng tiếng Việt cách thức xử lí như sau .

Có những nguyên nhân sau :

  • Bạn đang dùng phông hệ thống khác với người nhận . Ví dụ bạn dùng Unicode trong khi đó người nhận lại đang dùng phông cũ ABC và ngược lại . Với lỗi này bạn chỉ cần đặt chỉnh lại cho cả hai bên đều dùng phông hệ thống  đồng nhất . Hiện tại nói chung cách tốt nhất là nên để chuẩn Unicode .
  • Nếu như bạn cũng dùng phông Unicode tương tự như người nhận thì có thể do bạn đang sử dụng file PST cũ trước kia đã sử dụng phông cũ ABC . Với lỗi này bạn chỉ cần tạo lại file PST mới còn file PST cũ thì bạn nên để ở chế độ lưu trữ khi nào cần thì mở xem .

         Nếu như bạn dùng chuẩn Unicode và kiểm tra xem sau khi file gửi đi vào Send Items xem có hiển thị phần tiêu đề thư có    đúng tiếng Việt không nếu như không đúng tiếng Việt thì bạn nên tạo file PST mới và sử dụng nó làm nơi nhận và gửi ngầm định .