Thiết lập tính năng trả lời tự động trong Windows 10 Mail

Nếu đi ra ngoài văn phòng , bạn có thể thiết lập tính năng trả lời tự động trong Windows 10 Mail .

Nó sẽ phản hồi tự động bất kì bức thư nào bạn nhận được để người gửi biết rằng hiện tại bạn đi vắng không gửi được thư trả lời .

Hiện tại tính năng phản hồi tự động trong Windows 10 Mail mới chỉ hỗ trợ cho những tài khoản Outlook.com , Live.com , Hotmail và Office 365 .

Để cấu hình bạn bấm biểu tượng bánh răng góc dưới cùng bên trái , chọn Automatic Replies

 

\"\"

 

 

\"\"

 

Chọn tài khoản bạn muốn phản hồi tự động trong mục “Select an account

 

\"\"

 

Trong mục Send Automatic Replies chuyển thành On .

Trong trường thứ hai bạn gõ nội dung phản hồi .

Nếu bạn chỉ muốn phản hồi cho những ai có trong sổ địa chỉ thì đánh dấu tích vào mục Send replies only to my contacts

 

\"\"