Thay đổi công cụ tìm kiếm ngầm định trong Edge của Windows 10 Mobile

Nếu bạn gõ từ trên thanh địa chỉ Microsoft Edge trong Windows 10 Mobile , trình duyệt  sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm từ Bing .

Nếu thích công cụ tìm kiếm khác , bạn có thể thay đổi nó trong phần thiết lập .

Ví dụ dưới sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi công cụ tìm kiếm bằng Google .

Mở Microsoft Edge và vào trang web của công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng thay thế cho Bing . Ví dụ Google.com .

 

\"\"

 

Bấm vào biểu tượng ba dấu chấm phía dưới cùng bên phải , chọn Settings > View advanced settings .

Bấm nút Change trong mục Search in the address bar with

Chọn Google và bấm Set as default .

 

\"\"