Tạo Shortcut của Microsoft Edge tới màn hình Desktop

Microsoft Edge là trình duyệt  mới tròng Windows 10 , mặc dù hiện tại vẫn thiếu một vài tính năng quan trọng nhưng nó được cho là tải nhanh hơn so với Internet Explorer và một số trình duyệt  khác .

 

Nếu ưu tiên dùng Edge để lướt Web trong Windows 10 thì thường hay tìm cách làm thế nào để nhanh chóng mở nó . Bạn có thể gắn nó vào thanh Taskbar nhưng nếu ở đây đã có quá nhiều biểu tượng thì bạn có thể đưa nó ra màn hình Desktop , cách làm như sau .

Bấm menu Start , chọn All apps , tìm tới Microsoft Edge và sau đó kéo và thả ( Drag and Drop ) nó tới màn hình nền Desktop

 

\"\"

 

Hoặc bạn có thể tạo Shortcut bằng cách , bấm chuột phải ở màn hình nền Desktop chọn New > Shortcut

Rồi bạn dán theo đường dẫn phía dưới

 

%windir%\\SystemApps\\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\\MicrosoftEdge.exe

 

\"\"