RansomNoteCleaner xóa những thông tin rác của Ransomware

Nhà nghiên cứu an ninh Michael Gillespie , đã có một số công cụ giải mã miễn phí ,

đã cùng với dịch vụ ID Ransomware phát hành công cụ mới tự động quét và xóa những file thông báo đòi tiền chuộc từ PC .

Hầu hết Ransomware lây nhiễm vào máy tính và thường để lại những thông báo đòi tiền chuộc ở dạng Text , HTML hoặc file dạng hình ảnh ở mọi thư mục mà ở đó có những file đã bị mã hóa . Nếu dữ liệu bị mã hóa của bạn trong 100.000 thư mục thì Ransomware để lại tới 200.000 file thông báo đòi tiền chuộc vô ích .

Việc xóa bỏ 200.000 file như trên gây nhiều điều phiền toái và bực mình , chính vì thế Gillespie đã tạo ra một ứng dụng Windows có tên gọi RansomNoteCleaner có nhiệm vụ tìm kiếm những file thông báo đòi tiền chuộc trên ổ đĩa của bạn và xóa những file này đi nếu như nó trùng với cơ sở dữ liệu của nó . Cơ sở dữ liệu này được tạo ra khi lần đầu tiên mở ứng dụng này , nhưng người dùng  cũng có thể thực hiện nó bằng nút “Refresh Network”.

Ứng dụng này lấy dữ liệu từ dịch vụ ID Ransomware , là trang web có chứa cơ sở dữ liệu của những thông báo đòi tiền chuộc của hầu hết những họ Ransomware đã biết hiện nay . Cho tới thời điểm này dịch vụ này đã nhận biết 126 họ Ransomware khác nhau và những thông báo đòi tiền chuộc của nó .

Ứng dụng này được tải về từ đây và cùng với phần hỗ trợ của nó qua Bleeping Computer .

Lưu ý RansomNoteCleaner chỉ gỡ bỏ những file thông báo đòi tiền chuộc chứ không có nhiệm vụ giải mã những file đã bị khóa .