Phần mềm chống Virus tốt nhất cho Windows 7

AV-TEST đã thực hiện nghiên cứu mới để xác định sản phẩm chống Virus nào tốt nhất cho Windows 7 trong tháng Một / Hai 2017 và kết quả không có điều gì đáng ngạc nhiên .

 

Những phần mềm bảo vệ hàng đầu vẫn là Bitdefender , Kaspersky , Symantec và Trend Micro đều đạt điểm tối đa về khả năng bảo vệ , hiệu suất làm việc và khả năng sử dụng .

AV-TEST đã dùng 11.500 cuộc tấn công mã độc để kiểm tra 19 sản phẩm bảo vệ dùng cho người dùng thông thường và quét gần 1.3 triệu file .

4 sản phẩm trên đều đạt điểm tối đa cho mỗi thử nghiệm thì F-Secure và Quick Heal lại gần đuổi kịp với 17.5 điểm , vị trí thứ bay tiếp theo thuộc về Microsoft . Những thử nghiệm lần trước những sản phẩm chống Virus của Microsoft chi được đánh giá ở chế độ bảo vệ cơ bản nhưng lần này Security Essentials đã đạt điểm ấn tượng cùng mức với Avast , AVG và Avira .

Avast đạt điểm 6 tối đa cho khả năng bảo vệ và sử dụng nhưng lại chỉ nhận được 4.5 điểm về hiệu suất làm việc . AVG lại nhận được 5 điểm về khả năng bảo vệ , nhưng lại đạt 5.5 điểm về hiệu suất và 6 điểm về tính sử dụng .

ESET lại bị mất điểm nhiều nhất chỉ đạt 15.5 điểm , Comodo chỉ còn 13 điểm .

Nhiều người dùng sẽ ngạc nhiên khi cho rằng phần mềm chống Virus vẫn còn được dùng trong những ngày này nhưng qua thử nghiệm cho thấy một số sản phẩm vẫn có hiệu quả khi ngăn chặn những mối đe dọa .

 \"\"