Outlook : Tạo thư mục Unread để dễ dàng tìm thấy những bức thư chưa xem

Mặc dù Microsoft Outlook hiển thị số lượng những bức thư chưa đọc như kiểu Inbox (5) , nhưng bạn không thể tìm thấy chúng ngay lập tức .

Tuy nhiên bạn có thể thu thập tất cả những bức thư chưa đọc vào trong thư mục Favorite để tìm kiếm một cách nhanh chóng .

Để làm việc này bạn thực hiện như sau .

Trong Outlook 2010 / 2013 , bấm New Search Folder trong nhóm New của tab Folder .

Trong Outlook 2007 , bấm File > New > Search Folder

 

\"\"

 

Bấm chuột phải vào thư mục Search Folder trong Navigation Pane , bấm New Search Folder

 

\"\"

 

Trong cửa sổ New Search Folder , chọn Unread mail , bấm OK

 

\"\"

 

Bấm chuột phải vào thư mục Unread Mail , chọn Show in Favorite

 

\"\"

 

Khi ấy bạn sẽ thấy ở Favorite sẽ có thư mục Unread Mail có chứa những bức thư chưa được đọc .

 

\"\"