Nhúng thư trong Microsoft Outlook vào tài liệu Word

Cách dễ dàng nhất để nhúng bức thư trong Microsoft Outlook vào trong tài liệu Word đó là dùng cách Kéo-Thả .

 

Mở hai ứng dụng Microsoft Word và Microsoft Outlook bên cạnh nhau . Chọn bức thư bạn muốn nhúng và kéo nó vào vị trí muốn đặt trong tài liệu Word .

Khi ấy bạn sẽ thấy biểu tượng của phong bì thư có trong tài liệu và bấm đúp vào biểu tượng này để mở xem thư trong Outlook .