Mã hóa bằng Ransomware helpme@freespeechmail.org có thể giải mã miễn phí

Một kiểu Ransomware mới đã gây ra nhiều thiệt hại đã có thể giải quyết được .

Bây giờ người dùng  có thể dùng theo cách Brute-Force để giải mã miễn phí những file đã bị mã hóa trước kia .

Ransomware không được đặt tên liên quan tới hai địa chỉ email \"helpme@freespeechmail.org\" và “file2@openmailbox.org”, để người dùng liên hệ với tin tặc để cung cấp dịch vụ giải mã cùng với thông tin thanh toán .

Một số người dùng trên diễn đàn Sensors Tech Forum đã thay vì trả tiền chuộc họ đã dùng công cụ Kaspersky RakhniDecryptor để giải mã theo phương thức Brute-Force để tìm ra cơ chế mã hóa của những file .

Một số người trên Bleeping Computer đã đưa ra hướng dẫn làm thế nào dùng RakhniDecryptor  để giải mã những file helpme@freespeechmail.org . Tất nhiên quá trình giải mã phải mất nhiều giờ và thậm chỉ là vài ngày .

Kaspersky RakhniDecryptor có thể được tải về từ trang của  Kaspersky.