Một số Windows 10 không thể cài tài khoản Gmail hoặc Outlook Mail .

Windows 10 có sửa chữa lại ứng dụng Mail nhưng một số người dùng  lên tiếng phàn nàn họ không thể cài được tài khoản Gmail hoặc Outlook.com .Khi thử cài đặt xuất hiện thông báo lỗi bằng một trong những con số sau : 0x8007042b, 0x80040154, 0x8000ffff, 0x8007000d, 0x80c8043e, 0x80070435, 0x8007006d, và 0x80070425.Microsoft cho biết họ đã biết được vấn đề này và hứa sẽ đưa ra bản cập nhật sửa chữa . Họ cũng đưa ra khuyến cáo dùng tạm thời như sau :Nếu bạn chọn Gmail thì hãy dùng cấu hình theo IMAP trong và khái báo các trường :Incoming Server : imap.gmail.com:993Outgoing Server : smtp.gmail.com:465Với Outlook thì cách làm đơn giản hơn chỉ cần chọn Exchange khi thiết lập tài khoản trong ứng dụng Mail , vào tên tài khoản và mật khẩu của Outlook.com . Ứng dụng Mail sẽ tự động nhận dạng những thiết lập của bạn và tài khoản sẽ tự động được cấu hình .