Không khai báo được Gmail trong Microsoft Outlook thông báo lỗi mật khẩu

Đôi khi trong một số trường hợp bạn sử dụng Gmail bằng các ứng dụng như Microsoft Outlook , hoặc Thunderbird hoặc bất kì ứng dụng nhận thư riêng biệt , mặc dù bạn đã khai báo đúng nhưng khi thử đều báo lỗi yêu cầu vào lại mật khẩu .

Trong khi đó bạn lại khai báo địa chỉ Gmail khác thì OK , vậy sửa lỗi này như thế nào ?

Để giải quyết lỗi trên bạn phải kích hoạt lại Chứng thực cơ bản cho Outlook (Basic Authentication for Outlook) trong Google Account Settings của bạn . Việc làm này thực hiện thông qua trang “Allow less secure apps” .

Bấm vào đường Link trên sau đó đưa tên tài khoản và mật khẩu Gmail của bạn , sau đó đánh dấu tích vào “Enable

 

 \"\"