Giải pháp chống Virus tốt nhất cho Windows 7

AV-TEST mới đưa ra bản báo cáo sau khi nghiên cứu kỹ lượng những giải pháp chống Virus hiện có trên thị trường dùng trên Windows 7 với ba tiêu chí : sự bảo vệ , hiệu suất và khả năng sử dụng .

 

Kết quả không  có gì ngạc nhiên khi Bitdefender , McAfee và Kaspersky đứng đầu bảng xếp hạng trong khi đó Microsoft và QuickHeal nằm ở những vị trí cuối .

Mặc dù Windows 8 đã có mặt trên thị trường từ năm 2012 nhưng Windows 7 vẫn là hệ điều hành chiếm thị phần cao nhất vì thế AV-TEST đưa ra bản báo cáo cho hệ điều hành này là lí do như vậy .

\"\"

Với những người dùng  trong gia đình , chống Virus của Bitdefender là một trong những giải pháp tốt nhất hiện tại với tổng số điểm 18/18 cho cả ba tiêu chí , mỗi tiêu chí đạt điểm tối đa là 6 .

McAfee tiếp theo với 6 điểm cho bảo vệ , 5.5 điểm cho hiệu suất và 6 điểm cho khả năng sử dụng . Kaspersky đứng thứ ba với số điểm tương ứng là 5.5 , 6 và 6 .

Avira là sản phẩm chống Virus tốt nhất và đứng thứ ba trong bảng với điểm tương ứng là 6 , 5 và 6 .

\"\"

Về những sản phẩm chống Virus cho doanh nghiệp thì TrendMicro đứng đầu trong Windows 7 với 18 điểm , tiếp theo là Bitdefender và McAfee đạt 5.5 điểm cho hiệu suất làm việc .