Dùng Skype trong FireFox và Opera

Microsoft đưa ra bản Skype mới cho Web với sự thay đổi khiến cho nhiều người ngạc nhiên đó là nó chỉ hỗ trợ trên Windows 10 và macOS
Microsoft đưa ra bản Skype mới cho Web với sự thay đổi khiến cho nhiều người ngạc nhiên đó là nó chỉ hỗ trợ trên Windows 10 và macOS kèm theo chỉ dùng với trình duyệt Google Chrome và Microsoft Edge .
Mặc dù có hạn chế này nhưng bạn vẫn có thể sử dụng nhiều trình duyệt kết nối với “ Skype for Web”  .
Để dùng “Skype for Web” trên FireFox cách làm như sau . Đầu tiên cài đặt add-on User-Agent Switcher. Ngay khi cài đặt Extension này , nó thêm một nút mới trong thanh công cụ của FireFox cho phép bạn chọn người dùng mới . Bấm vào nút này bạn sẽ thấy lựa chọn desktop

Windows / Edge 17
Windows / Chrome 73

 Bạn có thể chọn một trong hai phần này

Sau đó chỉ cần vào lại trang “Skype for Web” lúc đó bạn sử dụng nó trong FireFox như bình thường .


Đối với trình duyệt Opera bạn không cần phải cài đặt Extension mà chỉ cần mở trình duyệt Opera , vào menu Developer Tools hoặc bấm tổ hợp phím CTRL+Shift+I .
Tiếp theo vào theo đường dẫn

Menu > More Tools > Network conditions
Trong phần dưới của màn hình , bỏ dấu tích Select automatically thành User agent dùng dùng menu xổ xuống để chọn một trong ba mục

Chrome – Windows
Chrome – Mac
Edge – Windows

Sau đó bạn vào lại trang “Skype for Web” trên Opera là mọi thứ lại làm việc được bình thường .