Dùng Google Translate như là một dịch vụ Proxy

Trong dịch vụ biên dịch của Google khi bạn đưa đường link địa chỉ URL thì bên dịch vẫn duy trì đường link này và có thể bấm vào đó được .

 

Khi bấm vào bên dịch Google Translate sẽ tự động dịch những nội dung dạng text trong trang web đó . Việc làm này cũng có một thủ thuật để người dùng có thể vượt qua chế độ chặn từ mạng cục bộ hoặc từ nhà cung cấp dịch vụ mạng ISP , cũng như hoạt động kiểm duyệt của chính phủ .