Đánh sập trình duyệt Google Chrome chỉ bằng 8 kí tự

Google Chrome là một trong những trình duyệt  được dùng nhiều trên thế giới cả trong PC , Mac OS X và Linux cũng như trong những nền tảng  mobile như Android , Windows Phone , iOS .

 

Tuy nhiên Chrome hiện đang bị một lỗi nhỏ có thể bị đánh sập chỉ bằng 8 kí tự đó là http://a/%%30%30 .

Bạn chỉ cần gõ 8 kí tự trên thanh địa chỉ của Chrome và trình duyệt  này sẽ bị lỗi ngay lập tức

 \"\"