Đã có công cụ giải mã AutoLocky , Ransomware sao chép Locky .

Fabian Wosar , là nhà phân tích mã độc hàng đầu của Emsisoft , đã có công cụ để giải mã loại mã độc đòi tiền chuộc mới có tên gọi AutoLock ,

là bản sao của Locky rất nổi tiếng xuất hiện đầu năm 2016 .

AutoLock được phát hiện lần đầu cách đây khoảng 1 tháng trước , được viết bằng ngôn ngữ ngữ cảnh Autolt . Wosar nói rằng “ Mã độc này tự cài đặt bằng cách tạo ra một được link trong thư mục Start Menu Startup có tên là Start.lnk . Nếu người dùng  bấm vào đường link này , mã độc đòi tiền chuộc này bắt đầu mã hóa AES 128-bit bằng khóa lấy MD5 từ một mật khẩu số và chữ “.

AutoLock nhắm tới 217 kiểu file mục tiêu để mã hóa .Tin tặc yêu cầu khoản tiền chuộc 0.75 Bitcoin ( khoảng gần 325$ ) .

Thật là may Wosar đã tìm được lỗi trong AutoLocky để tạo công cụ giải mã hỗ trợ cho người dùng  . Bạn có thể tải công cụ giải mã từ trang web của Emisisoft .

Sau khi chạy công cụ giải mã bạn sẽ nhận được khóa giải mã để mở những file của bạn . Ngay khi nhận được khóa , giao diện đồ họa  của công cụ sẽ mở ra , sau đó bạn chọn vị trí những file đã bị mã hóa và bắt đầu giải mã để bắt đầu quá trình giải mã .