Đổi FireFox hoặc Chrome làm trình duyệt ngầm định trong Windows 10

Windows 10 tích hợp trình duyệt  mới có tên gọi Edge và thay thế Internet Explorer làm trình duyệt  ngầm định khi lướt web .

Tuy nhiên hiện tại vẫn có nhiều người ưa thích dùng Google Chrome hoặc Mozilla FireFox .

Để thay thế trình duyệt  ngầm định trong Windows 10 , mở màn hình Settings từ menu Start , tìm tới phần System , bấm menu “Default apps” và tìm tới mục trình duyệt  web đặt phía dưới của cửa sổ này .

Bấm “Microsoft Edge” và từ danh sách chọn trình duyệt  mới bạn muốn đặt làm ngầm định trong Windows 10 , cần nhớ là ứng dụng này đã được cài đặt vào PC .

 

\"\"

 

Cũng có cách khác đó là bạn bấm nút “Set default” trong Chrome hoặc FireFox .