Chỉ in phần text được lựa chọn trên trang Web

Khi lướt Internet bạn chắc chắn sẽ thấy nhiều thông tin thú vị và bạn muốn in nó ra. Khi in từ internet bạn không phải tốn giấy, mực in những hình ảnh và quảng cáo trên toàn bộ trang web, mà chỉ in ra những thông tin bạn muốn.

Dùng chuột bôi đen thông tin đặc biệt mà bạn muốn in ra.

 \"\"

Hình 1

Bây giờ, bấm “CTRL + P” để khởi động menu Print, hoặc vào File/ Print trên thanh menu.

 \"\"

Hình 2

Trên cửa sổ này mặc định lựa chọn là “ALL”. Thay đổi chọn bằng cách đánh dấu tích trong mục “Selection” sau đó OK.

Như vậy sẽ chỉ in ra phần text bạn đã bôi đen và cũng sẽ làm được với những hình ảnh cụ thể.

Làm điều này trên cả Firefox và Internet Explorer.

 \"\"