10 mật khẩu dễ bị hack nhất năm 2017

Hàng năm SplashData đều đưa ra một danh sách những mật khẩu kém nhất dễ bị đánh cắp nhất .
Hàng năm SplashData đều đưa ra một danh sách những mật khẩu kém nhất dễ bị đánh cắp nhất . Liệu bạn có nghĩ sau một năm người dùng sẽ thay đổi những thói quen khi đặt mật khẩu hay không ?
Hai mật khẩu hay được dùng nhất trong năm 2017 là “123456” và “password” . Những mật khẩu này luôn duy trì vị trí số 1 và số 2 trong bảng xếp hạng mà SplashData đưa ra từ năm 2011 .
Vị trí thứ ba thường là “12345678” nhưng đã bị thay thế bằng “12345” vào năm 2015 , sau đó là “qwerty” năm 2016 và năm nay nó đã quay trở lại . Những mật khẩu khác như “login” , “1234567” , “football” , “passw0rd” vẫn có mặt trong bảng xếp hạng .
Tuy nhiên năm 2017 mật khẩu “12345678” lại được thăng hạng với vị trí thứ ba .
Dưới đây là danh sách 10 mật khẩu dễ bị hack nhất trong năm 2017

1. 123456 (không thay đổi)
2. password (không thay đổi)
3. 12345678 (tăng 1 bậc)
4. qwerty (tăng 2 bậc )
5. 12345 (giảm 2 bậc)
6. 123456789 (mới)
7. letmein (mới)
8. 1234567 (không thay đổi)
9. football (giảm 4 bậc)
10. iloveyou (mới)

SplashData đưa ra danh sách Top 100 mật khẩu dễ bị hack nhất . Tốt nhất bạn không nên dùng những mật khẩu có trong danh sách trên nếu như không muốn tài khoản của mình bị hack dễ dàng .
Bạn có thể dùng các ứng dụng như PassBox hoặc Password Manager XP để tạo ra những mật khẩu mạnh và nhớ cho bạn .