1/3 Malware xuất hiện trong năm 2010

Theo báo cáo hàng năm của PandaLabs thì hơn 1/3 số Malware hiện nay do các tổ chức tội phạm tạo ra trong năm 2010 .

Chính xác hơn , bản báo cáo cho biết 34% Malware được tạo ra trong năm  2010 . Tuy nhiên đó lại không  phải là tin xấu vì cho thấy tốc độ này đang chậm dần vì từ năm 2003 cứ mỗi năm các mối đe dọa lại tăng lên gấp hai nhưng trong năm  2010 chỉ tăng 50% .

Tuy nhiên một xu hướng ngày càng tăng đó là liên quan tới những mối đe dọa từ mạng xã hội nhất là từ Facebook và Twitter bên cạn đó bản báo cáo của PandaLabs cũng đề cập tới trang khác như LinkedIn hoặc Fotolog . Theo Panda ,những Hacker dùng một vài kỹ thuật để lừa đảo người dùng . Chúng có thể cướp quyền điều khiển nút ‘Like’ của Facebook , giả mạo các thông điệp như là xuất phát từ các nguồn đáng tin cậy , phân phối các ứng dụng giả mạo .

PandaLabs chỉ ra những cuộc tấn công ngày càng tăng vào các trang Web . Đáng chú ý nhất là sự phản ứng của nhóm “ Chưa xác định” hỗ trợ WikiLeaks . Những cuộc tấn công DDoS nhanh chóng được huy động để đánh sập các trang như MasterCard , Visa , PayPal .

Xu hướng khác ngày càng tăng khi những Hacker nhắm vào Apple Mac . Vài năm  trước , những người dùng  Mac không  phải lo lắng tới Malware nhưng bây giờ thì mọi việc đã khác . PandaLabs không  đưa ra số liệu Malware liên quan tới Mac nhưng cho biết thị phần Mac OS X ngày càng lớn sẽ dẫn tới nhiều lỗ hổng để tấn công .

Theo PandaLabs , 56% Trojan nhắm tới lĩnh vực ngân hàng và sự xuất hiện ngày càng tăng của các phần mềm chống Virus giả mạo mà 5 năm  trước không hề có . PandaLabs cho biết 40% chương trình chống Virus giả mạo được tạo ra trong năm  2010 . Trong tổng số 5.651.786 ví dụ riêng lẻ của các chương trình chống Virus giả mạo thì 2.285.629 xuất hiện từ giữa tháng 1 và tháng 11 /2010 .

Cuối cùng PandaLabs khẳng định thư rác tiếp tục tăng lên tới mức đáng báo động trong năm  2010 mặc dù các Botnet như Mariposa và Bredolad đã bị đóng cửa . Điều đó cho thấy lượng thư rác giảm từ 95% lưu lượng Email xuống còn ở mức vẫn cao là 85% .

PandaLabs tin rằng nhiều xu hướng của năm  2010 sang năm  2011 vẫn tiếp tục tăng lên , bên cạnh đó những công nghệ mới sẽ là những mối đe dọa cho Windows 7 và những Hacker sẽ khai thác lỗi của HTML 5 .

 

 

 \"\"\"\"