Tạo máy ảo trong Hyper-V với Windows Server 2008

Tạo máy ảo trong Hyper-V với Windows Server 2008

02/02/2012

Để bắt đầu bạn sẽ cần mở trình quản lí Hyper-V Manager

Xem thêm...

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2007 / 2010 dùng IMAP

Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2007 / 2010 dùng IMAP

26/12/2011

Lần trước chúng tôi đã giới thiệu sự khác nhau giữa IMAP và POP . Bạn có thể dùng IMAP với tài khoản Gmail để đồng bộ Email qua nhiều máy khác nhau .

Xem thêm...

Sử dụng Google Chrome làm ngầm định khi xem file PDF

Sử dụng Google Chrome làm ngầm định khi xem file PDF

22/12/2011

Bạn có thể dùng trình duyệt  Chrome làm chương  trình ngầm định để xem những file có định dạng PDF

Xem thêm...

Sự khác nhau giữa POP3 , IMAP và Exchange

Sự khác nhau giữa POP3 , IMAP và Exchange

13/12/2011

Chúng ta thường gửi nhiều thư điện tử mỗi ngày tại nơi làm việc trong gia đình , trên điện thoại nhưng liệu bạn có biết những từ chuyên môn của Email có nghĩa là gì không ?

Xem thêm...

Thay đổi độ rộng của Tab không cần Add-On trong FireFox

Thay đổi độ rộng của Tab không cần Add-On trong FireFox

15/11/2011

Nếu như bạn có nhiều tab được mở cùng một lúc trong FireFox có thể bạn sẽ không  thấy được tất cả các Tab này và để tương tác với chúng bạn phải bấm nút cuộc phải hoặc trái .

Xem thêm...

Tăng cường tín hiệu Wi-Fi bằng lon bia

Tăng cường tín hiệu Wi-Fi bằng lon bia

12/09/2011

Bạn có thể tăng cường tín hiệu WiFi bằng cách định hướng Anten phát theo vị trí tùy ý chỉ băng lon bia rỗng .

Xem thêm...

Thay đổi kênh Router Wi-Fi để tối ưu hóa tín hiệu không dây

Thay đổi kênh Router Wi-Fi để tối ưu hóa tín hiệu không dây

06/09/2011

Nếu như bạn sống trong một chung cư có thể gặp vấn đề đó là rất nhiều nhà hàng xóm có dùng mạng WiFi riêng của họ

Xem thêm...

Loại bỏ hiển thị về vấn đề Security Certificate trong Internet Explorer

Loại bỏ hiển thị về vấn đề Security Certificate trong Internet Explorer

29/08/2011

Trong Internet Explorer xuất hiện một số cảnh báo ngăn chặn bạn truy cập tới một số trang web có thể chứa mã độc .

Xem thêm...

Quản lí Download trong Internet Explorer 9

Quản lí Download trong Internet Explorer 9

15/08/2011

Internet Explorer 9 có nhiều sự thay đổi nhỏ trong đó có giao diện mới để tải File và quản lí chúng .

Xem thêm...

Làm thế nào để tạo một mạng dùng Cable Cross-Over

Làm thế nào để tạo một mạng dùng Cable Cross-Over

25/07/2011

1. Giới thiệu : Bạn có thể tạo một mạng nhỏ giữa hai máy tính dùng Cable mạng rất rẻ , gọi là Cable Cross-Over .

Xem thêm...

4 thủ thuật với router Tomato

4 thủ thuật với router Tomato

22/07/2011

Như lần trước chúng tôi có đề cập tới Firmware Tomato để khám phá những tính năng tiềm ẩn trong router và bây giờ giới thiệu cho các bạn 4 thủ thuật cho những router Tomato để làm việc được tốt hơn .

Xem thêm...

Tăng khả năng làm việc của Router bằng cách cài đặt Tomato

Tăng khả năng làm việc của Router bằng cách cài đặt Tomato

21/07/2011

Bạn mua Router mới đã có hàng đống những tiềm năng , nhưng thật không may là những nhà sản xuất thường chỉ cho phép những tính năng hạn chế .

Xem thêm...

Làm giao diện Google+ trông như Facebook

Làm giao diện Google+ trông như Facebook

14/07/2011

Google mới đưa ra dự án mới nhất của mình là trang web xã hội có tên gọi Google+ .

Xem thêm...

Mở và cài đặt file .CRX

Mở và cài đặt file .CRX

10/07/2011

Trong bài này hướng dẫn mở và cài đặt file .CRX , là file Extension của Google Chome .

Xem thêm...

Gửi Email theo kế hoạch trong Gmail

Gửi Email theo kế hoạch trong Gmail

27/06/2011

Nếu đang dùng Gmail , muốn đặt lịch đề gửi một bức thư trong một ngày nào đó bạn có thể dùng Plug-In Boomerang cho Gmail .

Xem thêm...