Windows XP không còn chơi được Starcraft II , Diablo III , WoW

Windows XP không còn nhận được bán vá lỗi an ninh của Microsoft từ tháng 4.2014
Windows XP không còn nhận được bán vá lỗi an ninh của Microsoft từ tháng 4.2014 nhưng vì những lí do nhất định mà hệ điều hành này vẫn đang được nhiều người dùng mặc dù bị đe dọa về mặt an ninh .
Nhiều nhà phát triển phần mềm dần dần ngừng hỗ trợ cho Windows XP và bây giờ tới lượt Blizzard để tập trung vào hệ điều hành mới .
Bắt đầu từ tháng 10 , các trò chơi như Starcraft II, Diablo III, và World of Warcraft sẽ không còn chạy được trên Windows XP và Windows Vista và Blizzard giải thích phải nâng cấp hệ điều hành mới hơn là cách duy nhất để có thể chơi được những game trên .
Blizzard đã thông báo lần đầu tiên về việc ngừng hỗ trợ cho Windows XP trong tháng Hai năm nay nhưng bây giờ họ khẳng định về thời hạn cuối cùng .