Xóa toàn bộ công thức chỉ để lại giá trị trong tất cả các Sheet

Giả sử bạn có một file Excel chứa rất nhiều công thức và chỉ muốn lấy lại dữ liệu để giảm bát kích thước file hoặc để mở ra cho nhanh .

Để làm việc đó một cách nhanh chóng bạn dùng Macro nội dung bên dưới .

Xin lưu ý macro này sẽ xóa toàn bộ công thức trong tất cả các Sheet

 

Sub FormulasToValues_EntireWorkbook()

WCount = Worksheets.Count
For i = 1 To WCount
If Worksheets(WCount - i + 1).Visible Then
Worksheets(WCount - i + 1).Select
RCount = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
CCount = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Column
For j = 1 To RCount
For k = 1 To CCount
Worksheets(WCount - i + 1).Cells(j, k) = Worksheets(WCount - i + 1).Cells(j, k).Value
Next k
Next j
End If
Next i

End Sub

 

 

\"\"Nếu các bạn thấy thông tin hữu ích xin Like vào trang Fanpage facebook.com/tinhoclinhdam

 

Xin cám ơn các bạn .

 

Máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

 

Chữa máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

 

Phụ kiện điện thoại Linh Đàm : Đẹp , Độc , Lạ HH2A Phòng 424 – 090.460.6766

 

Sửa máy tính tại nhà 090.429.4334 – 3993.4088