Xóa tất cả những hình ảnh trong Excel

Nếu có file Excel với nhiều hình ảnh và muốn xóa tất cả những hình ảnh này nhanh bạn cần làm như sau :

 

Mở file Excel có chứa nhiều hình ảnh muốn xóa , bấm phím F5 để mở cửa sổ Go To , bấm phím Special

Cửa sổ Go To Special xuất hiện bạn đánh dấu tích vào mục Objects , bấm OK

 

\"\"

 

Khi ấy tất cả những hình ảnh được đánh dấu chọn , bạn chỉ cần bấm phím Delete là sẽ xóa được tất cả những hình ảnh .

Ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện việc này chỉ với một macro đơn giản .

Bấm tổ hợp phím ALT_F11 để mở cửa sở Microsoft Visual Basic .

Bấm menu Insert > Module , bạn dán nội dung bên dưới

Sub DeleteAllPics()
Dim Pic As Object
For Each Pic In ActiveSheet.Pictures
Pic.Delete
Next Pic
End Sub

Quay trở lại Excel và chạy macro có tên là DeleteAllPics .