Tách phần số nằm bên trái chữ nằm bên phải

Lần trước chúng tôi có giới thiệu cách tách phần số nằm bên phải và phần chữ nằm bên trái từ một ô , và lần này giới thiệu cách ngược lại là phần số nằm bên trái và phần chữ nằm bên phải .

Như hình dưới

 

 

Giới hạn lần này chỉ áp dụng khi phần chữ là chữ thường không phải là chữ hoa vì nếu dùng chữ hoa công thức kéo dài quá

Nếu muốn lấy phần số bạn phải dùng theo công thức sau

 

=LEFT(A1,SEARCH({\"a\",\"b\",\"c\",\"d\",\"e\",\"f\",\"g\",\"h\",\"i\",\"j\",\"k\",\"l\",\"m\",\"n\",\"o\",\"p\",\"q\",\"r\",\"s\",\"t\",\"u\",\"v\",\"w\",\"x\",\"y\",\"z\"},A1)-1)

 

Còn lấy phần chữ theo công thức

 

=RIGHT(A1,LEN(A1)+1-MIN(IFERROR(SEARCH({\"a\",\"b\",\"c\",\"d\",\"e\",\"f\",\"g\",\"h\",\"i\",\"j\",\"k\",\"l\",\"m\",\"n\",\"o\",\"p\",\"q\",\"r\",\"s\",\"t\",\"u\",\"v\",\"w\",\"x\",\"y\",\"z\"},A1),LEN(A1))))