Tạo Drop-List đã được sắp xếp theo chữ cái

Giả sử bạn có một cột nội dung ngẫu nhiên chưa được sắp xếp và khi tạo Drop-List dựa trên bảng này cũng sẽ bị tình trạng như vậy và điều đó rất không  thuận lợi cho công việc .

 

 

\"\"

 

Dưới đây là cách hướng dẫn để tạo Drop-List đã được sắp xếp theo thứ tự chữ cái alphabe .

Đầu tiên bạn cần tạo tên có chứa danh sách động của cột A sẽ được đưa vào Drop-List .

Bấm tab Formula > Name Manager > New

Trong phần Name , ví dụ đặt tên là List

Gõ vào trường “Refers to:

=OFFSET(Sheet1!$A$1, 0, 0, COUNTA(Sheet1!$A$1:$A$1001))

Bấm nút OK

 

\"\"

 

\"\"

Mở Sheet2 , chọn ô A1 và gõ lệnh

=IF(COUNTA(List)>=ROWS($A$2:A2), INDEX(List, MATCH(SMALL(COUNTIF(List, \"<\"&List), ROW(A1)), COUNTIF(List, \"<\"&List), 0)), \"\") sau đó bấm tổ hợp phím CTRL+SHIFT+ENTER để tạo thành công thức mảng

 

\"\"

 

Rồi kéo xuống những ô phía dưới để bạn có thể thấy những nội dung trong cột A ở Sheet1 đã được sắp xếp .

Bấm tab Formulas > Name Manager > New

Trong phần Name , ví dụ đặt tên là SortedValues

Gõ vào trường “Refers to:

=OFFSET(Sheet2!$A$1, 0, 0, COUNTA(Sheet2!$A$1:$A$1001))

 

\"\"

 

Tại vị trí bạn muốn tạo Drop-List bấm tab Data > Data validation

Trong trường Allow chọn List .

Trong trường Source

=SortedValues

 

\"\"

 

Bấm OK

 

\"\"