Tự động cập nhật biểu đồ khi đưa thêm dữ liệu mới

Trong Excel bạn tạo được những biểu đồ so sánh những kết quả dựa trên dữ liệu .

Dưới đây là hướng dẫn cách tự động cập nhật biểu đồ khi đưa thêm dữ liệu mới .

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới

 

\"\"

 

Bạn phải tiếp tục vào thêm dữ liệu của Tháng 4 , 5 … và muốn hiển thị ngay lập tức kết quả trên biểu đồ . Bấm menu Insert > Table .

Bạn chọn khu vực dữ liệu , đánh dấu tích vào mục My table has headers , bấm OK

 

\"\"   

\"\"

 

Tiếp theo chọn biểu đồ cần hiển thị . Bấm Insert > Column rồi chọn kiểu biểu đồ cần hiển thị

 

\"\"

 

\"\"

 

Khi ấy bạn tiếp tục vào dữ liệu bên dưới , mỗi khi có dữ liệu biểu đồ tự động được vẽ ra .

 

\"\"