Lọc dữ liệu tương tự nhau trong một cột

Để lọc những dữ liệu tương tự nhau trong một cột Excel cách thức tiến hành như sau

Bôi đen cột được chọn để lọc , bấm menu Data chọn Filter > Advanced Filter

Đánh dấu tích tại mục Unique records only

\"\"

Bạn có thể sao chép danh sách lọc sang một vị trí khác bằng cách đánh dấu tích trong mục Copy to another location .

Tiếp theo ở phần Copy to bạn có thể chọn vị trí mà bạn muốn sao chép và bấm nút OK để hoàn tất công việc

 \"\"