Lọc giá trị giống nhau có trong ba cột danh sách

Giả sử bạn có ba cột dữ liệu địa chỉ Email như hình dưới , trong cả ba cột dữ liệu này có những địa chỉ trùng nhau , làm thế nào để có thể tự động tách được những địa chỉ trùng nhau

 

 

\"\"

 

Việc đầu tiên bạn cần tạo 3 tên gọi đại diện cho từng danh sách . Chọn tab Formula > Name Manager > New.

Phần Name bạn đặt tên danh sách thứ nhất là Email_Address .

Phần Refers to : bạn gõ

=Sheet1!$A$2:INDEX(Sheet1!$A:$A,COUNTA(Sheet1!$A:$A))

Danh sách thứ hai có tên Email_address2

Phần Refers to : bạn gõ

=Sheet1!$C$2:INDEX(Sheet1!$C:$C,COUNTA(Sheet1!$C:$C))

Danh sách thứ ba có tên Email_address3

Phần Refers to : bạn gõ

=Sheet1!$E$2:INDEX(Sheet1!$E:$E,COUNTA(Sheet1!$E:$E))

 

\"\"

 

Bạn có thể tách những dữ liệu chung nhau ở 3 cột theo công thứ như sau .

Ví dụ bạn muốn đưa kết quả vào ô A2 ở Sheet khác thì cần thực hiện công thức

 

=IFERROR(INDEX(Email_Address, MATCH(1, COUNTIF(Email_address2, Email_Address)*COUNTIF(Email_address3, Email_Address)*NOT(COUNTIF($A$1:A1, Email_Address)), 0)), \"-\") , rồi bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+Enter để thực hiện công thức mảng

Sau đó kéo công thức xuống phía dưới

 

\"\"

 

Bạn chú ý nếu như muốn đưa kết quả hiển thị ở vị trí khác ví dụ như ô F3 thì nhớ thay đổi một chút ở công thức trên như sau

=IFERROR(INDEX(Email_Address, MATCH(1, COUNTIF(Email_address2, Email_Address)*COUNTIF(Email_address3, Email_Address)*NOT(COUNTIF($F$2:F2, Email_Address)), 0)), \"-\") , rồi bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+Enter để thực hiện công thức mảng