In những Comment trong Excel 2013

Để in tất cả những Comment trong Excel 2013 , bạn cần làm như sau .

 

Mở file Excel có chứa những Comment mà bạn muốn in .

Bấm tab Review > Show All Comments

 

\"hinh1\"

 

Bấm tab Page Layout , bấm nút Page Setup ở góc dưới cùng bên phải của phần Page Setup

 

\"hinh2\"

 

Chọn tab Sheet

 

\"hinh3\"

 

Trong mục Comments , bấm vào đầu mũi tên trỏ xuống và chọn As displayed on sheet hoặc At end of sheet tùy theo nhu cầu của bạn

 

\"hinh4\"