Excel : Xóa những ô trống không cần dùng Macro

Để xóa những ô trống chúng ta cần làm như sau :
 

Để xóa những ô trống chúng ta cần làm như sau :

Đánh dấu khu vực bạn cần xóa những ô trông , sau đó bấm phím F5

Bấm chọn Special

\"\"

Đánh dấu vào mục Blank , bấm OK

\"\"

Bấm chuột phải vào khu vực đã đánh dấu và chọn Delele

\"\"

Bạn có thể chọn cách xóa tùy ý ví dụ như Shift cells up

\"\"

Bấm OK để hoàn tất

 \"\"