Excel : Xóa những phần ẩn còn lại trong danh sách đã được lọc

Giả sử có một danh sách đã được lọc , bạn có thể chỉ cần xóa những hàng ẩn không hiện trong danh sách và giữ lại những dữ liệu mình cần đã được lọc .

Để xóa những phần ẩn không hiện trong một danh sách đã được lọc bạn làm như sau .

Đánh dấu chọn tất cả những hàng đã được lọc ra , bấm phím F5 để xuất hiện cửa sổ Go To , chọn Special

 

\"\"

 

Trong Go To Special đánh dấu tích vào mục Visible cells only bấm OK    

 

\"\"

 

Bây giờ tất cả những hàng đã được hiện đã được chọn , bấm chuột phải vào đó , chọn Delete Rows

 

\"\"