Excel : Vẽ đồ thị kết hợp dạng cột và dạng đường kết hợp giữ số lượng và tỉ lệ phần trăm

Giả sử có bảng dữ liệu như hình dưới , kết hợp giữa những giá trị dữ liệu và tỉ lệ phần trăm ,

 

 

\"\"

 

Bạn muốn vẽ chung biểu đồ kết hợp giữa những kết quả này . Những số liệu về giá trị số lượng được hiển thị ở dạng cột , những giá trị về tỉ lệ phần trăm theo dạng đường kẻ , như hình dưới

 

\"\"

 

Để vẽ biểu đồ như trên bạn cầm làm như sau .

Bấm menu Insert > Column > chọn biểu đồ dạng cột bạn muốn vẽ

 

\"\"

 

Bấm chuột phải vào khung vẽ biểu đồ chọn Select Data

 

\"\" 

 

Trong khu cửa sổ Select Data Source , chọn Add

 

\"\"

 

Trong Edit Series , bấm vào mũi tên đỏ của phần Series name , chọn ô A3 có tên của Toyota

 

\"\"

\"\"

 

Tiếp theo bấm mũi tên đó của phần Series values , chọn dữ liệu từ B3 tới H3 tương ứng của phần Toyota .

\"\"

 

Bấm OK bạn sẽ thấy nó hiển thị biểu đồ của Toyota như hình dưới .

Bạn bấm nút Edit phần Horizontal (Category ) Axis Labels để đưa tên ở trục nằm ngang .

\"\"

 

Bấm mũi tên đỏ trong phần Axis label range , đánh dấu chọn từ B2:H2 , rồi bấm OK

\"\"

\"\"

 

Tiếp theo bạn sẽ biểu đồ thứ hai bằng cách bấm nút Add trong phần Legend Entries (Series)

Khi ấy bạn lại làm tương tự như với đồ thị của Toyota nhưng bỏ qua bước Edit phần Horizontal (Category ) Axis Labels

 

\"\"

 

Cứ như vậy bạn vẽ hết tất cả những biểu đồ dạng cột .

 

\"\"

 

Bước tiếp theo bạn bắt đầu vẽ biểu đồ dạng đường kẻ hiển thị phần trăm thị phần .

Ở bước này bạn vẽ như những bước trên cho tới khi hoàn tất như hình dưới .

Vì tỉ lệ phần trăm là quá nhỏ so với giá trị số lượng nên bạn sẽ không nhìn thấy dạng cột của Toyota share

Bấm chuột phải vào Toyota share ở bên tay phải của biểu đồ , chọn Format Data Series

 

\"\"

 

Đánh dấu tích Secondary Axis bên góc dưới cùng tay phải

 

\"\"

 

Khi ấy bấm chuột phải vào biểu đồ màu Tím đang hiển thị biểu đồ của Toyota share , chọn Change Series Chart Type

\"\"

 

Chọn biểu đồ dạng đường kẻ ( Line ) , bấm OK

 

\"\"

\"\"

 

Tương tự như thế bạn vẽ tiếp biểu đồ dạng đường kẻ phần trăm của Honda share , Ford share

 

\"\"