Excel : Tính tổng các giá trị giữa hai khoảng thời gian

Để tính tổng các giá trị nằm giữa hai khoảng thời gian bạn cần dùng công thức sau

 

 

=SUMIFS(B2:B8,A2:A8,\">=\"&E2,A2:A8,\"<=\"&E3)

 

Trong đó từ B2:B8 là những giá trị cần tính toán .

E2 : Ngày bắt đầu

E3: Ngày kết thúc

 

\"\"Nếu các bạn thấy thông tin hữu ích xin Like vào trang Fanpage facebook.com/tinhoclinhdam

Xin cám ơn các bạn .

Máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

Chữa máy tính Linh Đàm HH2A Phòng 424 - 090.429.4334 – 3993.4088

Phụ kiện điện thoại Linh Đàm : Đẹp , Độc , Lạ HH2A Phòng 424 – 090.460.6766

Sửa máy tính tại nhà 090.429.4334 – 3993.4088