Excel : Tính tổng của những ô xen kẽ trong cột dữ liệu

Giả sử bạn có cột dữ liệu như hình dưới và muốn tính tổng của những ô xen kẽ được đánh dấu màu vàng theo quy luật nhất định ,

ví dụ cách nhau 2 ô cho tới hết

 

\"\"

 

Trong Excel không có hàm tính toán trực tiếp , bạn cần thông qua bước trung gian như sau .

Ở cột B bạn đưa B1 là 1 , B2 và B3 giá trị bằng 0 . Có nghĩa là những ô B tương ứng với ô A cần tình toán cho giá trị bằng 1 , những ô B tương ứng không tính toán có giá trị bằng 0 .

Ở ô B4 bạn làm công thức như sau

=IF(B2+B3=0;1;0)

Rồi dùng tính năng kéo từ B4 cho tới hết cột tương ứng

 

\"\"

 

Sau đó bạn dùng công thức

=SUMIF(B:B;1;A:A)

Để tính phép tính cộng ở những ô xen kẽ

Nếu bạn muốn tính ở những ô xen kẽ cách nhau 3 ô thì thay đổi ở cột B như hình dưới . Ở ô B5 bạn dùng công thức

=IF(SUM(B2:B4)=0;1;0)

 

\"\"