Excel thay đổi màu biểu đồ dạng cột dựa trên giá trị

Ví dụ bạn có bảng dữ liệu muốn vẽ biểu đồ dạng cột theo màu dựa trên giá trị .

Chẳng hạn như từ 10-30 là một màu , từ 30-50 là một màu khác và từ 50-70 là màu khác  , như hình dưới .

 

\"\"

 

Ví dụ C1-C2 , D1-D2 và E1-E2 là những giá trị ngưỡng , ở ô C4 bạn tạo công thức

 

=IF(AND(C$1<$B4;$B4<=C$2);$B4;\"\")

 

Rồi kéo công thức từ ô C4 tới E14 như hình dưới

 

\"\"

 

Đánh dấu khu vực vẽ đồ thị từ A4-B14 , chọn Insert > Bar rồi chọn kiểu biểu đồ tương ứng

 

\"\"

 

\"\"

 

Tại cột Y , chứa giá trị bạn chỉ vào đường kẻ màu xanh , giữ chuột trái rồi kéo tới vùng dữ liệu C4-E14 như hình dưới .

 

\"\"

 

Bạn sẽ được kết quả như hình dưới với những cột có màu khác nhau tùy theo điều kiện

 

\"\"