Excel : So sánh hai cột giá trị lọc ra giá trị chỉ có trên một cột

Giả sử bạn có hai cột giá trị dữ liệu như hình dưới

 

 

\"\"

 

Bạn cần so sánh giữa hai cột giá trị này , sau đó cần tìm ra những giá trị nào ở cột A có mà cột B không có .

Để làm công thức này , ví dụ kết quả như trong cột D , bạn tạo công thức như sau :

 

=INDEX($A$3:$A$15, SMALL(IF(COUNTIF($B$3:$B$13, $A$3:$A$15)=0, MATCH(ROW($A$3:$A$15), ROW($A$3:$A$15)), \"\"),ROW(A1)))

 

Sau đó bạn bấm tổ hợp phím CTRL_SHIFT_Enter để tạo thành công thức mảng , rồi kéo xuống cho tới khi xuất hiện dấu #NUM! là hoàn tất .