Excel sửa lỗi “Style ‘Comma’ not found” khi phân cách ba chữ số bằng dấu phảy ( hoặc dấu chấm)

Khi bạn muốn phân cách 3 chữ số bằng dấu phảy hoặc dấu chấm thì nhận được thông báo lỗi “Style ‘Comma’ not found” ,

như hình dưới

 

\"\"

 

Để sửa lỗi này bạn làm như sau .

Chọn tab Home > Cell Styles > Merge Styles

 

\"\"

 

Sau đó chọn tên file bạn muốn sửa hoặc chọn ngay “Book 1” nếu như có 1 file được mở rồi bấm OK cho tới khi hoàn tất .