Excel : Mất mũi tên trỏ xuống trong Data Validation

Trong một số trường hợp ở những ô có chứa Data Validation bạn bị mất mũi tên chỉ xuống , điều đó sẽ khiến cho bạn gặp khó khăn khi vào dữ liệu .

 

 

\"\"

 

Để sửa chữa điều đó bạn cần làm như sau .

Bấm chọn tab Data > Data Validation > Data Validation

 

\"\"

 

Trong cửa sổ Data Validation , tab Settings , đánh dấu tích vào ô In-cell dropdown , bấm OK

 

\"\"

 

Nếu như cách làm trên vẫn chưa thấy biểu tượng của mũi tên chỉ xuống , bạn chọn File > Excel Options > Advanced .

Trong mục bên phải Display options for this workbook , đánh dấu tích All ở phần For objects , show

 

\"\"